Spreekuren

Service staat hoog in het vaandel bij de Zorgwegenwacht.

In de regel bezoeken wij alle cliënten thuis.

Alleen in byzondere gevallen houden wij spreekuur op afspraak bij Malkander Ede, Raadhuisstraat 117, Ede. Bijvoorbeeld omdat u ons thuis niet kunt ontvangen.

Moet u een gemaakte afspraak afzeggen, dan verzoeken wij u vriendelijk dat uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons door te geven.

Spreekuren samenwerkende organisaties:

Hebt u vragen over brieven van officiële instanties en/of hulp nodig bij het invullen van formulieren? Dan kunt u daarvoor terecht op de spreekuren van de volgende, met ons samenwerkende organisaties:

Hulp In Praktijk (H.I.P.), onderdeel van het Diaconaal Platform Ede, houdt elke dinsdag en donderdag spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur op haar kantoor aan de Posthoornstraat 8, 6711 BX Ede. Alleen telefonisch bereikbaar tijdens de spreekuurtijden op nummer 0318-655623. In de maanden juli en augustus is er maar één keer per week spreekuur, alleen op donderdag.

Humanitas Thuisadministratie, steunpunt Ede e.o., houdt elke dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur spreekuur in buurtcentrum De Meerpaal, Industrielaan 1, 6717 EL Ede. Vanwege de jaarlijkse sluiting van De Meerpaal tijdens de zomervakantie houdt Humanitas geen spreekuren vanaf 11 juli tot en met 21 augustus.

Advertenties