Tarieven

TARIEVEN ZORGWEGENWACHT 2017

Onderstaand vermelde tarieven gelden uitsluitend voor het verzorgen van uw belastingaangifte(s). Voor onze overige diensten worden geen kosten aan u in rekening gebracht. Daarvoor ontvangen we subsidie van de gemeente Ede.

Tarieven verzorging aangifte(s) Inkomstenbelasting:

Vaste kosten ( = reiskostenvergoeding vrijwilliger) Bedrag
Cliënten met geldige pas Voedselbank € 0,00
Cliënten buro schuldhulp tijdens WNSP-traject** € 0,00
Overige cliënten:
Reisafstand hulpverlener client t/m 7 km* € 3,50
Reisafstand hulpverlener client meer dan 7 km* € 7,00
Variabele kosten** (ter dekking onkosten stichting)
Cliënten met geldige pas Voedselbank € 0,00
Cliënten buro schuldhulp tijdens WNSP-traject** € 0,00
  Bruto inkomen
  Van Tot
Overige cliënten:
Eerste uur of een gedeelte daarvan € 20.000 €   4,50
Eerste uur of een gedeelte daarvan € 20.000 € 33.000 €   6,50
Eerste uur of een gedeelte daarvan** € 33.000 € 46.000 € 15,00
Eerste uur of een gedeelte daarvan** € 46.000 € 20,00
Voor elke 30 minuten meer 50% van de vermelde uurtarieven
Wilt u een afdruk/kopie van een belastingaangifte? Daarvoor is een extra bijdrage in de kosten verschuldigd van € 3. (voor max. 2 aangiftes)
**) voor aangiftes inkomstenbelasting gelden voor cliënten met een bruto inkomen vanaf € 46.000 afwijkende tarieven (op aanvraag verkrijgbaar)

*) enkele reisafstand, gerekend vanaf Weerkruislaan 64, 6721 BV Bennekom met     behulp van de routeplanner van de ANWB.

**) Cliënten bij Buro Schuldhulp op vrijwillige basis worden niet gratis geholpen!

Rekenvoorbeeld

Is bijvoorbeeld de enkele reisafstand minder dan 7 kilometer en bedraagt uw bruto inkomen minder dan € 20.000, dan bent u voor het eerste uur (of een gedeelte daarvan) in totaal € 8 verschuldigd, te weten € 3,50 (= vaste reiskosten) + € 4,50 (= variabele kosten).

PS      Voor een kennismakingsgesprek, al dan niet samen met een hulpverlener van de verwijzende instantie, worden geen kosten in rekening gebracht!

Belangrijk

Levert betaling van het verschuldigde bedrag onoverkomelijke problemen op? Laat u dat dan weten aan de vrijwilliger, opdat eventueel in overleg met het Bestuur een regeling daarvoor kan worden getroffen.

Op verzoek zenden wij u graag onze tarieven toe, ofwel per email ofwel per post.Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Belangstelling? klik hier
.

Advertenties