Werkwijze

De Zorgwegenwacht komt bij u thuis!
Een van onze vrijwilligers belt u om een afspraak te maken voor een bezoek bij u thuis. Daar hebben de meeste mensen de benodigde papieren bij de hand om snel aan de slag te kunnen gaan. Bovendien hoeft u zelf niet “van huis”, wat vooral mensen, die niet mobiel zijn erg fijn vinden. In dat geval hoeft u ook niet met vertrouwelijke papieren “de straat op”.

Tijdens ons eerste contact met u proberen wij zo goed mogelijk uw hulpvraag in kaart te brengen.Past uw hulpvraag sowieso in ons dienstenpakket (zie “Diensten”), dan helpen wij u graag verder.

Mede vanwege de omvang van onze organisatie beperken wij ons zoveel mogelijk tot die diensten, waarin we echt goed zijn én waarvoor u niet of nauwelijks – op vergelijkbare condities – bij een andere organisatie in de regio terecht kunt. Wij onderhouden daarom nauwe contacten met diverse andere instanties en vullen elkaar zo goed mogelijk aan.

Wilt u bijvoorbeeld alleen hulp bij het opstellen van een formulier en bent u niet aan huis gebonden? Inwoners van de gemeente Ede verwijzen we in dat geval naar de inloopspreekuren

  • bij het steunpunt van Humanitas Thuisadministratie in De Meerpaal, Industrielaan 1, Ede (ruimte “Het Honk”). U kunt daar elke dinsdag tussen 9:30 en 12:30 uur en tussen 19:00 en 21:00 uur terecht (Uitgezonderd de vakantieperioden) en/of
  • in het Kernhuis, Parkrand 60, Ede elke maandag van 9.00 tot 11.30 uur uur (Opella) en/of
  • bij HIP-Ede, Posthoornstraat 8, Ede, telefoon 0318-655623, elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Bent u aan huis gebonden, bijv. vanwege ziekte of handicap? Dan kunt u een beroep op ons doen. Want wij bezoeken hulpvragers in de regel thuis!

Advertenties